webfea

Att göra karriär som domare

Från juristprogrammet på Stockholms universitet vidare till utlandsstudier i England. Därefter blev det domarbanan samt åtta års jobb på Justitiedepartementet och nu arbetar Christoffer Démery, sedan fem år tillbaka, som domare och enhetschef vid Nyköpings tingsrätt.
– Jag känner stolthet varje gång jag som domare upplever att jag når fram och utövar en positiv påverkan, säger han.
Av Joel Åhlén-Nyström   

Efter gymnasietiden läste Christoffer Démery juristprogrammet på Stockholms universitet och somrarna tillbringades med jobb på advokatbyrå. Efter juristexamen sökte han sig sedan till England för att plugga i ett halvår. Det var först när han därefter satt ting som han insåg att domarbanan kunde vara hans grej. När domarstudierna var avklarade väntade närmare åtta års jobb på Justitiedepartementet med lagstiftning och internationella förhandlingar. Idag jobbar Christoffer Démery som enhetschef och domare vid Nyköpings tingsrätt, där det sistnämnda innebär att han handlägger och dömer i framför allt tvistemål och brottmål.
– Utöver de rena domarsysslorna har jag också min roll som enhetschef. I den rollen handlar det framför allt om att utöva ledarskap. På daglig basis är det främst en fråga om att vara tillgänglig för diskussion om uppdykande frågor och se till att alla mår bra och har rätt förutsättningar att utvecklas och göra ett bra arbete, säger han.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig?
– Ingen dag är den andra lik, eftersom variationen i arbetet är så stor. Det är en mycket stor bredd i de mål- och ärendetyper som kan förekomma vid allmän domstol. Ofta får man tillfälle att arbeta med dagsaktuella frågor. Man får på så sätt en god inblick i samhällsutvecklingen. Ungefär två till tre dagar per vecka sitter jag i rätten, varav åtminstone en dag ägnas åt brottmålsförhandlingar. I övrigt handlar det om att skriva domar och beslut, göra rättsutredningar samt olika typer av handläggningsuppgifter. Utöver det ägnar jag mig åt mina uppgifter som enhetschef.

Hur är det att jobba som domare?
– Arbetet som domare är självständigt och oberoende. Det är ett arbete med frågor som ofta är kvalificerade med ett resultat som ofta är viktigt för människor och samhället. Den största utmaningen med jobbet är den stora bredden.
– Det är mycket man ska kunna och ännu mer som man behöver sätta sig in i och skaffa sig ytterligare juridisk kunskap om. Ofta känner man också att man fattar svåra beslut som kan få långtgående konsekvenser för människor och företag. Om exempelvis den faktiska skillnaden mellan en friande dom och många års fängelse hänger på en komplex bevisvärdering så vill det till att man funderar noga. En annan utmaning är att möta olika typer av människor i situationer som för dem kan vara jobbiga eller pressande Att mycket under en förhandling sker ”live” kan ofta kräva snabba beslut och ett säkert och stabilt omdöme, säger han.

Dessa utmaningar är även det bästa med jobbet menar Christoffer. Han får arbeta självständigt och oberoende med kvalificerade och viktiga frågor – och lägger extra vikt vid att poängtera oberoendet.
– Min arbetsgivare betalar min lön för att jag ska agera så klokt och bra som möjligt inom ramen för gällande rätt. Min arbetsgivare kräver alltså inte att jag ska agera med arbetsgivarens bästa för ögonen. Det är alltid bara det som är rätt och klokt som får styra.

Sett till det positiva med arbetet som domare vill han även framhålla domstolarnas fokus på konfliktlösning, där ett viktigt redskap är psykologi. Han berättar att mixen av juridik, förhandlingsteknik och psykologi är spännande och att det ger kickar att kunna bidra till att konflikter blir lösta.    

Vad krävs för att jobba med det du gör, rent personlighetsmässigt?
– Det är en fördel om man är nyfiken och redo att lära sig nytt, samtidigt som det också är en fördel om man tycker om människor och som domare bör man ha ett öppet sinne.
I kravprofilen för en domare ingår sådant som analytisk förmåga, samarbetsförmåga och stilistisk förmåga. Bitar som dessa, i den mån de kan sägas vara kopplade till personligheten, är naturligtvis också av betydelse för att bli framgångsrik som domare. Men om jag bara fick nämna en viktig egenskap skulle jag nog välja gott omdöme.


Christoffer Démery
Ålder: 43 år
Yrke: Domare
Titel: Rådman och enhetschef
Utbildning: Jur. kand, därefter domarbanan
Intressen: Sång, idrott och mina barn


Domarnämnden är en statlig myndighet som har till främsta uppgift att lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska också be driva ett aktivt och långsiktigt arbete för att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. Nämnden består av nio ledamöter och för varje ledamot finns det en personlig ersättare.

Av ledamöterna ska fem vara eller ha varit ordinarie domare och två vara jurister verksamma utanför domstolsväsendet. En av de senare juristerna ska dessutom vara advokat. De övriga två ledamöterna ska representera allmänheten. Vid Domarnämnden finns det ett kansli med en kanslichef, två föredragande och två administratörer. Om du har frågor om Domarnämndens arbete eller domaryrket i allmänhet, är du välkommen att kontakta Domarnämndens kansli.

Information om Domarnämnden och lediga anställningar finns på www.domarnamnden.se

MagnuWeb

Från sportchef till partner

Gustav Sälgström är advokat och partner på Magnusson, en byrå med stor internationell prägel.
– Jag känner varje dag när jag vaknar att det är kul att gå till jobbet. Jag tror inte alla känner så, men jag gör verkligen det, säger han.

Manfred Löfvenhaft

Testa anställningsintervju på talangdag

Hur klarar man sig igenom en rekryteringsprocess på en affärsjuridisk advokatbyrå? På Gernandt & Danielssons Talangdag får studenterna möjlighet att testa allt från intervjusituationen till caseövningar – och får rak feedback från erfarna affärsjurister.

Glistedt

Han blev delägare redan som 30-åring

Erik Borgblad började sin jurist-karriär med uppsatspraktik hos advokatfirman Glimstedt. Idag, 10 år senare, är han delägare på en av Sveriges största advokatbyråer.
– Vi är bra på att släppa fram nya talanger och få våra medarbetare att växa med uppgiften. Som nyanställd hos oss får du tidigt ett stort ansvar, säger Erik Borgblad, advokat och delägare på Glimstedts Stockholmskontor.

Prenumerera

Skriv upp dig för att registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Ange din e-post här: